Perhehoidon tuki säätiössämme

Perhehoidon palvelut Majakan valo – säätiössä käsittävät perheiden rekrytoinnin, valmennuksen ja tarvittavat tukipalvelut. Palvelua hankkiva taho voi halutessaan hankkia koko perhehoidon prosessin säätiöltä, tai osia siitä. Tarjoamme kokonaisvaltaisen toimeksiantosuhteisen perhehoidon järjestämisen lisäksi erityisesti perhehoitajien valmennusta, sekä tukipalveluja esimerkiksi kuntien omien perhehoitajien tukemiseksi. Ennakkovalmennuksena käytämme kehittämäämme suomalaista prosessinomaista 40 h pituista räätälöitävää Steady Course- valmennusta. Valmennuksen perusta on norjalainen Sto-kurs, jota Fyrlykta – säätiö on käyttänyt Norjassa perhehoidon valmennuksena menestyksekkäästi. Statistiikkana…

Kriisiperhehoito

Kriisiperhehoitoon lapset tulevat nopeasti ja tavallisesti kriisiperhehoito on tilapäistä. Kriisiperhettä tarvitaan, kun lapsi joudutaan sijoittamaan kiireellisesti. Kiireellisen sijoituksen aikana arvioidaan tuen tarvetta jatkossa ja perhehoitajan tehtävän on tälle ajalle luoda lapselle turvalliset olosuhteet, sekä auttaa lasta käsittelemään yllättävän tilanteen herättämiä tunteita.

Valmennus

Yhteistyömme perhehoitajaksi pyrkivän henkilön kanssa alkaa ennakkovalmennuskurssilla, Steady Course. Steady Course on luotu yhteistyössä norjalaisen sisarsäätiömme Stiftelsen Fyrlykta kanssa. Perhehoitajamme osallistuvat Steady Coursen jälkeen jatkuvaan valmennukseen, jonka tehtävänä on syventää perhehoitajan osaamista ja tukea ammatillisuutta.

Perhehoito

Perhehoidossa lapsen voivat olla sijoitettuina pidempiä ja lyhyempiä aikoja. Ennen perheeseen siirtymistä lapsen tilanne kartoitetaan mahdollisimman huolellisesti ja varmistetaan hänen tarpeidensa ja sijaisperheen valmiuksien kohtaaminen. Lapsen, lapsen oman perheen ja perhehoitajan perheen tutustumiseen käytetään aikaa, jotta sijaishuollon prosessi saadaan onnistuneesti alkuun. Lapsen asuessa perheessä, on perhehoitajan vastuulla huolehtia hänen päivittäisestä kasvatuksestaan, tehdä työtä yhdessä Majakan Valon, lapsen sijoittaneen kunnan, lapsen vanhempien ja muun verkoston kanssa, sekä tavoitella lapsen asiakassuunnitelmassa asetettuja…