Visio, Missio, Strategia

VISIO Uskomme muutokseen MISSIO Tuemme yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan positiivista muutosta. STRATEGIA  Yksilöt  – Emme tiedä yksilön puolesta, mitä tämä tarvitsee  – Kuulemalla yksilöä, tarjoamalla hänen käyttöönsä osaamisemme ja olemalla läsnä, tuemme häntä löytämään omassa elämässään parhaat ratkaisut  Yhteisöt  – Toimivat yhteisöt edesauttavat yksilöiden hyvinvointia  – Tukemalla yhteisöjen voimavaroja ja vahvistamalla eri alojen välistä kumppanuutta, edistämme yhteisöjen mahdollisuuksia toimia yksilöiden hyväksi  Yhteiskunta  –  Yhteiskunta tukee yhteisöjä tuottamalla hyvinvointia edistäviä kohtaamisia…

Kuka voi olla perhehoitaja?

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Lisäksi henkilön tulee suorittaa ennakkovalmennus. (Perhehoitolaki 2015) Majakan Valo arvioi yhdessä perhehoitajaksi pyrkivän henkilön kanssa, onko hänellä valmiuksia vastata Majakan Valo – säätiön asiakkaiden tarpeisiin. Perhehoitajalta odotetaan: Valmiutta tarjota lapselle turvaa Kykyä käsitellä menetyksiä Kykyä tarjota riittävän hyvää huolenpitoa Valmiutta elää arkea jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa Kykyä työskennellä osana tiimiä Valmiutta tarjota lapselle läheinen ihmissuhde ja…

Miksi perhehoitoa?

Meistä jokaisella on tarve kiintyä ja luottaa. Jokaisella on tarve olla jollekulle tärkeä ja erityinen. Siksi Majakan Valo tarjoaa laadukasta ja pitkäjänteistä perhehoitoa ja etsii kumppaneikseen ihmisiä, jotka haluavat yhdessä kanssamme sitoutua tekemään positiivisia muutoksia lasten ja perheiden elämässä. Kokemusasiantuntijamme Mari 22 v. kertoo alla ajatuksistaan koskien elämää sijoitettuna lapsena. Marin tarina perustelee sen, mihin perhehoitoa tarvitaan. Elämä sijoitetun lapsen silmin Lapsi joka on joutunut kokemaan elämänsä aikana kovia, tuntee…

Arvomme

”Uskomme muutokseen” Meille Majakan Valossa on tärkeää se, että arvomme ja toimintamme eettiset perusteet ovat läsnä kaikessa, mitä teemme. Siksi pidämme tärkeänä jokaista kohtaamista lapsen, lapsen läheisen, perhehoitajan, työtoverin tai yhteistyökumppanin kanssa. Toimimme dialogisesti lähtökohtanamme se, että meillä ei ole tarjottavana valmiita ratkaisuja tai vastauksia. Tieto syntyy suhteissa. Toimintamme ohjaavat seuraavat arvot: Humanismi Jokainen ihminen on arvokas Yksilöt tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja Avoimuus ja rehellisyys Luotettavuus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, uskottavuus Innovatiivisuus Kannamme…